fbpx

Правила и услови

Користење на материјали од оваа веб-страница

Материјалот и базата на податоци на оваа веб-страница не можат да бидат репродуцирани, достапни на други веб-страници или бази на податоци без експлицитно одобрение, што може да се добие на office@avtoplus.mk

Наместо тоа, можете да водите до соодветната страница на оваа веб-страница под услов URL-то на www.avtoplus.mk да биде јасно видлив, директните врски до документите сепак не се дозволени.

Исто така, треба да се добие претходна писмена дозвола од ДНА комуникации за превод, адаптација или репродукција во други формати на документи на www.avtoplus.mk, освен ако тоа е за лична употреба.

Оваа веб-страница и нејзината содржина се предмет на авторско право на ДНА комуникации, освен ако не е поинаку наведено. Сликите може да бидат предмет на авторско право на трети лица и не треба да се преземаат без претходна дозвола од ДНА комуникации.

Сите барања, како и барањата за дозвола во врска со употребата на материјалот објавен на оваа веб-страница треба да се достават на office@avtoplus.mk

Лични податоци на интернет корисници објавени на оваа веб-страница

Доколку корисниците на Интернет обработуваат лични податоци достапни на оваа веб-страница, тие мора да бидат во согласност со важечките закони и прописи за заштита на личните податоци и да ги обработуваат таквите податоци законски, правично и транспарентно.

Поврзување со оваа веб-страница

ДНА комуникации (кој ги вклучува нејзините подружници) целосно ги охрабрува корисниците да поставуваат линкови од оваа веб-страница и нејзините страници на нивните сопствени страници, без да бараат претходна дозвола под следниве услови:

Овие линкови не смеат да ги кршат правата на ДНА комуникации, особено во врска со неговото лого, кратенката и правата на интелектуална сопственост;
Овие линкови не смеат да се користат за промоција на организација или компанија, или за какви било комерцијални производи или услуги;
Ако водите до оваа веб-страница, мора да се воздржите од креирање iframe или употреба на други алатки за визуелно менување на страниците на office@avtoplus.mk;
Не се дозволени директни врски до PDF документи објавени или хостирани на оваа веб-страница. Се издава дозвола само за врска до страницата што го претставува документот под услов експлицитно да се појави URL-то на office@avtoplus.mk, како што е наведено погоре.
Откако ќе се создаде врска до оваа веб-страница, таа треба да се тестира за да се осигура дека таа работи и ги исполнува горенаведените услови. Во тој случај би сакале да бидеме известени на office@avtoplus.mk
Ако имате дополнителни прашања во врска со поврзувањето на оваа веб-страница, контактирајте не на office@avtoplus.mk

Додека ДНА комуникации, вложува максимални напори да ги минимизира нарушувањата предизвикани од технички грешки, исто така и не прифаќа никаква одговорност во врска со проблемите (како што се слаби перформанси, компјутерски вирус, откажување на комуникациската линија, промена на содржината, итн.)

ДНА комуникации, го задржува правото да го одбие, според сопствено дискреционо право, секој кориснички пристап до оваа веб-страница или кој било дел од неа без претходно известување.

За безбедносни цели на страницата и да се осигури дека оваа веб-страница останува достапна за сите корисници, се користат софтверски програми за следење на мрежниот сообраќај за откривање на можни нарушувања на безбедноста.

Back to top button