Зголемената продажба на возила ја движи побарувачката за ГВК

Порастот на продажбата на возила и наклонетоста кон безбедност и луксуз се оние кои го движат глобалниот пазар за греење, вентилација и климатизација (ГВК)

Согласно студијата објавена од провајдерот на глобална пазарна интелигенција и увид Fact.MR, напредокот на системите за климатизација во патничките автомобили, лесните комерцијални возила и тешките комерцијални возила е еден од најзначајните достигнувања во дваесеттиот век. Се проценува дека повеќе од 85% од новите патнички автомобили продадени на глобално ниво моментно имаат систем за климатизација, а се очекува тој број да се зголеми до 2027 година.

ГВК системите првенствено се состојат од три потсистеми, имено, греење, ладење, како и климатизација, кои заеднички работат да дадат деконтаминиран воздух во кабината на возилото, со што се гарантира топлинска удобност на возачот и патниците. Системот ГВК ја контролира температурата на воздухот, ја испитува содржината на влага во воздухот и ја отстранува непотребната влажност на воздухот што циркулира. Добро утврдените автомобилски компании како Audi, Mercedes-Benz, Ford, и BMW, главно се фокусираат на ГВК системи прилагодени и погодни за корисниците.

Како пример, BMW серија 6, 7, 8 и 9 имаат автоматска климатизација, вклучувајќи дистрибуција на воздух за возачот и патниците, сензор за магла и автоматски систем за контрола на климата. Студијата ги проценува трендовите кои го поттикнуваат растот на секој сегмент на глобално ниво и нуди потенцијални сознанија што би можеле да бидат корисни за производителите на автомобилско ГВК кои сакаат да влезат на пазарот. Главните региони оценети во оваа студија ги вклучуваат Северна Америка, Јужна Америка, Европа, Јапонија, Азија Пацифик со исклучок на Јапонија (АPEJ), Блискиот исток и Африка (MEA).

Одделите, поделени според типот на возилото, компонентите и технологијата на пазарот за автомобилски ГВК системи, го оценуваат сегашното сценарио и изгледите за раст за периодот 2018 до 2027 година.
Се проценува дека APEJ автомобилскиот ГВК пазар доминира по вредност, како резултат на зголемената продажба на возила, што претставува најголем удел на приходот на пазарот до крајот на 2018 година. Автомобилскиот ГВК пазар во Европа и Северна Америка се очекува да учествува со над 40% учество на приходот од глобалниот пазар до крајот на 2027 година. Меѓу новите пазари, автомобилската индустрија од MEA, се проценува дека покажува значителна мешана годишна стапка на раст (ГДР) од повеќе од 8% во текот на предвидуваниот период, следена со Јапонија со ГДР од околу 7%.

ГВК

За да се обезбедат подлабоки сознанија во начинот на побарувачка на автомобилскиот ГВК пазар, пазарот е поделен според типот на возила. Ова вклучува патнички автомобили, лесни комерцијални возила и тешки комерцијални возила. Сегментот на патнички автомобили се очекува да доминира во автомобилскиот ГВК пазар во текот на предвидуваниот период, во однос на вредноста, со учество од повеќе од 40% во 2027 година. Одделот – анализа на автомобилскиот ГВК пазар, според технологија, го анализира пазарот со различна технологија преку која функционира автомобилскиот ГВК. Пазарот е сегментиран во мануелен и автоматски, со тоа што автоматскиот сегмент учествуваше со најголем удел на пазарот во 2017 година.

Сепак, мануелниот сегмент се очекува да забележи пад во текот на предвидуваниот период, како резултат на зголемувањето на развојот на автоматските ГВК системи во економиите во развој. Зголемената побарувачка за автомобилски ГВК во регионот APEJ ги тера и истакнатите производители поволно да влезат во пазарот на APEJ со цел да ги таргетираат можностите во регионот. Автомобилскиот ГВК пазар во Северна Америка и регионот во Европа моментно бележи стагнантен раст и оттука, компаниите ги таргетираат пазарите во економиите во раст за да ги зголемат приходите од продажба.

Регионот APEJ се проценува дека учествувал со повеќе од 25% удел на пазарот на глобалниот автомобилски ГВК пазар минатата година, а овој удел се очекува да порасне за значителна стапка, поради што пазарот APEJ ќе достигне повеќе од 30% удел на пазарот до крајот од 2027 година.  Зголемената продажба на патнички автомобили и зголемувањето на расположливиот доход заедно со луксузните аспекти се меѓу најголемите одлики за субвенционирање на регионалниот раст.
Понатаму, се очекува позитивните владини иницијативи да ја заживеат автомобилската индустрија за понатамошно погонување на регионалната доминација во текот на предвидениот период.

Студијата има профилирано некои од најистакнатите компании кои се активни на глобалниот автомобилски ГВК пазар, како што се Sensata Technologies, Keihin Corporation, Calsonic Kansei Corporation, Sanden Corporation, Valeo, Denso Corporation, Hanon Systems, MAHLE, Johnson Electric Holdings и Japan Climate Systems Corporation.

Клучните играчи на автомобилскиот ГВК пазар се фокусираат на иновации на производи и соработката. Продавачите во автомобилскиот ГВК пазар се фокусираат на развој на технолошки напредни и иновативни решенија што можат да ги задоволат променливите потреби на корисниците. Автомобилскиот ГВК пазар постојано расте со ГДР од 7,5%, а пазарот се шири со брзо темпо. Продавачите на автомобилскиот ГВК пазар HVAC се фокусираат на иновациите на производите за да се здобијат со конкурентска предност на пазарот со обезбедување на разновидни категории на производи.

Врвните играчи на пазарот се држеа за маргинален пазарен удел во 2017 година и се очекува да ја продолжат својата доминација во текот на периодот на предвидување. Сепак, заканата од нови учесници во автомобилскиот ГВК пазар е релативно мала, како резултат на високата цена на производство на ГВК системите и потребата од технолошки напредни машини за производство.

Клучни зборови

Поврзани вести

Back to top button
Close