Од што зависи бројот на купените електрични автомобили?

Според објавените податоци на Европската асоцијација на автомобилски производители (ACEA) минатата година во ЕУ имаше земји во кои електричните модели заземаат речиси 10% од сите продадени автомобили. Спротивно на тоа, други земји покажаа незначителен процент од ваквите регистрации или само 0,2%

Интересен заклучок од овој извештај е и директната зависност на бројот на купените електрични модели од благосостојбата на граѓаните. Земјите каде што уделот на пазарот на електрични возила е под 1% имаат БДП по глава на жител под 29.000 евра. Интересно, оваа група ја предводат Полска, Словачка, Чешка, Литванија и Грција. И Полска е последна во листата на земји каде што граѓаните купуваат автомобили на електрична енергија – само 0,2%.

Лидери во електричната мобилност во 2018 година, со индикатори за купување на ваков тип на автомобили од над 3,5% од сите продадени автомобили, се земји од ЕУ, во кои БДП по глава на жител надминува 42.000 евра. Единствен исклучок е Норвешка, во која, покрај високите примања на населението, во 2018 година беа купени малку целосно електрични автомобили.

електрични

Извештајот покажува остри разлики помеѓу Централна, Источна, Северна и Западна Европа. Секој од овие региони има свои трендови во префрлањето на електрични возила. И главната причина за оваа ориентација е богатството/сиромаштијата на населението во овие земји. Во квантитативна смисла, најнапредната земја од ЕУ по бројот на електрични автомобили купени во 2018 година, е Германија – 67.658 примероци.

Петте европски земји со најмалку купени електрични во споредби со вкупниот број нови автомобили во 2018 година се: Полска – 0,2% (1.324 единици), Словачка – 0,3% (293), Грција – 0,3 % (315), Чешка – 0.4% (981) и Литванија – 0.4% (143).

Петте европски земји со најмногу купени електрични во споредби со вкупниот број нови автомобили во 2018 година се: Германија – 67.658 примероци (2%), Велика Британија – 59.947 (2,5%), Франција – 45.623 ( 2,1%), Италија – 9.731 (0,5%) и Шпанија – 11.810 (0,9%).

Клучни зборови

Поврзани вести

Back to top button
Close